Kazerne Mook is onderdeel van het korps Brandweer Limburg Noord en een van de vrijwillige kazerne’s binnen de regio. Dit houdt in dat er geen beroepsbezetting op de kazerne aanwezig is, maar alle uitrukken gedaan worden door brandweermensen waarbij de brandweer niet hun hoofd-beroep is.

In de kazerne staan twee voertuigen een tankautospuit en een boot. Verder hebben wij de beschikking over een dienstbus. De kazerne wordt bemand door ongeveer 20 vrijwilligers welke worden opgeroepen wanneer het nodig is.

De werkgevers van onze vrijwilligers maken het mogelijk dat brandweer Mook ook overdag ingezet kan worden. Onder andere dankzij deze werkgevers kunnen onze vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor de veiligheid in gemeente Mook en Middelaar.